ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง มหาวิทยาลัยของคุณมีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาหรือไม่?

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง มหาวิทยาลัยของคุณมีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาหรือไม่?

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีบทบาทพิเศษในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาพร้อมกับความสำเร็จในระดับสูงและการพัฒนาแบบองค์รวม และทำให้พวกเขาได้รับคุณลักษณะของบัณฑิตที่เตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นในสังคม

เป็นไปตามคำพูดของ Matete Madiba ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งมีส่วนร่วมในการประชุมเสมือนจริงครั้งแรกของกลุ่มอุดมศึกษาของยุทธศาสตร์การศึกษาภาคพื้นทวีปแอฟริกา (CESA) ประจำปี 2559-25-25 7 กุมภาพันธ์.

Madiba กล่าวว่าผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาสามารถพัฒนานักเรียนได้ “โดยการใช้ประโยชน์จากเวลานอกห้องเรียนอย่างเป็นทางการเพื่อจัดระเบียบนักเรียนในโครงสร้างที่สามารถเสริมความสำเร็จของนักเรียน ควบคุมพลังงานและนวัตกรรมที่อ่อนเยาว์ของพวกเขา และใช้สำหรับการพัฒนาของพวกเขา”

เธอกล่าวว่ากรรมการเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง โดยเสริมว่ากลุ่มย่อยของกรรมการของ CESA จะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการนักเรียน

ข้อมูลที่พวกเขารวบรวมจากข้อมูลที่พวกเขาจะรวบรวมผ่านการสำรวจที่ปรับให้เข้ากับบริบทของแอฟริกาจะถูกแบ่งปัน

แต่ก่อนอื่น Madiba กล่าว คลัสเตอร์ย่อยต้องตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยในแอฟริกามีแผนกกิจการนักศึกษาที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่หรือไม่

เธอกล่าวว่าคลัสเตอร์ย่อยยังทำงานผ่านสมาคมมหาวิทยาลัยแอฟริกันเพื่อสร้างฐานข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาและผู้นำทั่วทั้งทวีป โดยเสริมว่าในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งก่อน ได้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมร่วมหลักสูตรสามารถส่งผลอย่างมากต่อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวาระ 2063 ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวและแผนแม่บทของแอฟริกาเพื่อเปลี่ยนแอฟริกาให้กลายเป็นมหาอำนาจระดับโลกแห่งอนาคต

ยาครอบจักรวาลสำหรับความท้าทายของนักเรียน?

Madiba กล่าวว่ามีการโต้เถียงกันด้วยว่ามหาวิทยาลัยในแอฟริกาควรมีโครงสร้างกิจการนักศึกษาที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และตามนโยบายแล้ว สิ่งนี้ควรเป็นแง่มุมที่พิจารณาในการรับรองคุณภาพมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อออกแบบและนำเสนอกิจกรรมนักศึกษาและบันทึก ตลอดจนรับรู้ทักษะที่นักศึกษาได้รับในกระบวนการนี้

เธอกล่าวว่าปัญหาสำคัญที่หยิบยกขึ้นมาในอดีตคือการที่แผนกกิจการนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพเป็นยาครอบจักรวาลสำหรับความท้าทายของนักศึกษาทุกคนหรือไม่ และการลอกเลียนสิ่งที่มหาวิทยาลัยทำในซีกโลกเหนือจะจัดการกับความท้าทายที่นักศึกษาเผชิญในแอฟริกาหรือไม่

อย่างไรก็ตาม Madiba กล่าวว่ามีการโต้เถียงว่ามีแบบจำลองแอฟริกันมากมายที่จะดึงออกมา ซึ่งรวมถึงในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาความเป็นผู้นำ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง